Thursday, November 15, 2012

sains Pemikiran Bab 4


- Definisi Etika.

Etika boleh didefinisikan sebagai satu set peraturan terhadap falsafah moral yang memberikan tumpuan kepada tingkah laku individu dalam kehidupan seharian seseorang individu.

-  Terdapat beberapa Konsep dan Pembahagian Etika,antaranya
    ialah :
*   Etika merupakan sistem kepercayaan yang didasarkan kepada moral dan diterima untuk mengawal tingkahlaku manusia.

* Ia juga boleh dikatakan sebagai kajian tentang apa yang betul dan apa yang salah

 * Etika dipercayai berasal daripada perkataan Greek,
   ethos bermaksud character atau perangai.

* Moral pula merupakan perkataan Latin,iaitu moresbermaksud moral.

* Etika juga merupakan falsafah moral iaitu satu cabang ilmu falsafah yang membincangkan tentang tingkah laku baik dan tingkah laku buruk.
Terdapat 3 jenis etika iaitu :  
i) Etika Meta (meta ethics)
 • Meta boleh ditakrifkan sebagai di sebalik apa yang dapat dilihat dengan mata kasar”. Melibatkan persoalan-persoalan ghaib seperti kuasa Tuhan,keagamaan,kebenaran sejagat dan peranan akal.Metafizikal psikologi dan linguistik merupakan konsep-konsep yang abstrak dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

ii) Etika Normatif (normative ethics)
 • Etika Normatif boleh ditakrifkan sebagai suatu yang membuat kritikan dan melakukan penilaian ke atas etika moral yang ada dan mencadang satu sistem yang standard untuk semua. Rasional dan penaakulan akal.Keupayaannya membentuk etika yang standard untuk semua kerana rasional dan akal manusia itu berbeza-beza antara satu sama lain.
iii) Etika Gunaan (applied ethics)
 • Membincangkan isu-isu khusus dalam kehidupan seharian meliputi pelbagai bidang seperti perniagaan, perguruan, perubatan, alam sekitar, sosial dan seks.Ia dapat berusaha menggubal etika yang dapat memberikan panduan dan mengawal bidang-bidang tersebut untuk kegunaan masyarakat selain cuba mencari penyelesaian terhadap masalah semasa dengan menggunakan pelbagai teori dan konsep termasuklah daripada etika meta dan etika.
Aliran- Aliran Etika
Etika telah membentuk pelbagai aliran dan doktrin. Antaranya ialah seperti :

 
i)Utilitarianisme
 • Aliran Utilitarianisme dikatakan berasal daripada perkataan utiliti yang bermaksud ‘guna’, ‘berguna’ atau ‘kegunaan’.  Doktrin moral ini menegaskan bahawa manusia patut memaksimumkan kebaikan secara konsisten untuk kebaikan seramai mungkin orang lain.  Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873).
ii)Hedonisme
 • Aliran ini berasal daripada perkataan Greek hedone yang menentukan matlamat kehidupan ialah untuk mendapatkan kelazatan hidup yang maksimum.Hedonisme ialah doktrin yang menyatakan bahawa ‘behaviour is motivated but the desire for pleasure and the avoidance of pain’.
iii) Eksistensialisme

 • Aliran ini  berpaksikan kepada kebebasan iaitu individu mempunyai kebebasan menentukan tindakannya.  Eksistensialisme menekankan tentang kebebasan individu membuat pilihan dan pilihan dibuat berdasarkan sumber asal.  Jean Paul Satre merupakan pelopor utama doktrin eksistensialisme.  Terdapat 3 bentuk kebebasan bagi golongan ini iaitu jasmani, kebebasan kehendak dan kebebasan moral.
Akhlak
 • Akhlak boleh didefinisikan sebagai sifat terpuji iaitu perangai yang menyenangkan, lemah lembut dalam pergaulan berseri wajah, sedikit perselisihan dan baik percakapan.

Pendidikan Akhlak 
 • Seterusnya dalam buku ini juga dibincangkan mengenai Pendidikan akhlak yang  juga dikenali sebagai tahdib al-akhlaq iaitu menghapuskan akhlak buruk yang wujud dalam diri seseorang.  Dengan kata lain akhlak yang baik merupakan sifat terpuji hamba dan memartabatkan nilai diri yang tinggi.
Cara Membentuk Akhlak Mulia
 • Terdapat pelbagai cara anya dapat dibentuk melalui latihan secara bersungguh-sungguh.Disiplin dan garis panduan secara khusus perlu diikuti dengan penuh minat. Memberi fokus kepada adab-adab tertentu seperti adab bangun pagi, mandi dan sebagainya.
Faedah ~ Akhlak Mulia
 • Seperti yang diketahui umum faedah akhlak mulia sangat besar di sisi Allah S.W.T. Dengan kata lain ia memperoleh keredhaan dan meningkatkan martabat di sisi Allah S.W.T serta dapat menyampaikan cita-cita dan hajat seseorang.
Bahaya ~ Akhlak Buruk
 • Akhlak buruk sememangnya merupakan sesuatu yang ingin dijauhi oleh semua manusia kerana ia meninggalkan impak yang tidak baik iaitu menyempitkan rezeki. Kedua, ia mengundang bahaya kepada kehidupan dunia seperti gelisah dan bimbang dan yang terakhir ialah tidak memberi ketenangan kepada pemiliknya dan memberi keburukan kepada diri dan orang lain.

My Information

NaMe:MuHaMmAd HuZaIfAH BiN IsMaIL

MaTrIc NuMbEr:214539


UnIvErSiTy: UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


ReSiDeNtIaL HaLL:DPP YaYaSaN Al-BuKhArY


This Is my picture when i be a clamp bride

Friday, November 11, 2011

ErTi KaWaN SeJaTi

Assalammualaikum kawan2 yang aku sayangi
Sahabat atau kawan atau teman banyak yang boleh kita sebutkan, tapi tahukah kita erti sahabat sebenar? Kita hanya tahu berkawan tanpa mengambil tahu betapa bahayanya apabila kita tersalah memilih kawan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia kerana sahabat atau kawan boleh membentuk personaliti seseorang. Ada kawan yang sanggup berkongsi duka bersama kita dan ada yang sanggup bersusah payah dengan kita. Tetapi ada juga sahabat yang ada ketika senang dan hanya sanggup berkongsi kegembiraan sahaja, dan sebab itu aku katakan sahabat boleh menentukan corak hidup seseorang itu. Jika Sahabat . Kawan . Teman .anda seperti ini hargailah mereka insyaAllah merekalah yang terbaik untuk anda PERCAYALAH!!
1
Jika kita berbakti kepadanya, dia akan melindungi kita
2
Jika kita rapatkan persahabatan dengannya, dia akan membalas balik persahabatan kita
3
Jika kita memerlu pertolongan daripadanya, dia akan membantu kita

4
Jika kita menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik
5
Jika dia mendapat sesuatu kebajikan (bantuan) daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu
6
Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya
7
Jika kita meminta bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya
8
Jika kita berdiam diri (kerana malu hendak meminta), dia akan menanyakan kesusahan kamu
9
Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu, dia akan meringankan kesusahan kamu
10
Jika kita merancangkan sesuatu, nescaya dia akan membantu kamu
11
Jika kamu berdua berselisih faham, nescaya dia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan
12
Dia membantumu menunaikan tanggungjawab serta melarang melakukan perkara buruk dan maksiat
13
Dia mendorongmu mencapai kejayaan didunia dan akhirat
Ingatlah...kawan sejati akan membawa ke jalan yang benar!!!!

Monday, July 25, 2011

kElEbIhAn BuLaN RaMaDhAn


Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Kedatangannya selepas dua bulan yang juga tidak kurang keistimewaannya iaitu Rejab dan Sya'ban. Bagi tujuan menyuburkan rasa tanggungjawab dan rasa ingin menambahkan ibadat kepada Allah sepanjang Ramadhan ini, di sini dibawa beberapa hadis yang menceritakan mengenai kelebihannya.
1. Abu Hurairah menyatakan : Telah bersabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : Apabila telah tibanya Ramadhan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. -Hadis dikeluarkan oleh imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad dan Baihaqi-
2. Daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud :Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu. - Diriwayat oleh imam Nasai'e, Ibn majah, Ibn Habban dan Baihaqi-
3. Abu Hurairah telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda tentang Ramadhan yang bermaksud : Sesiapa yang mendirikannya(Ramadhan) penuh keimanan dan keikhlasan diampunkan baginya apa dosanya yang telah lalu. - Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tarmizi, Abu Daud, Nasai'e,Malik,Ahmad dan Baihaqi-
4. Daripada Abu Hurairah telah berkata: Rasullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Sembahyang yang difardhukan kepada sembahyang yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan Jumaat kepada Jumaat yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan bulan kepada bulan(iaitu Ramadhan) merupakan kaffarah apa antara keduanya melainkan tiga golongan : Syirik kepada Allah, meninggalkan sunnah dan perjanjian (dilanggar). Telah berkata Abu Hurairah : Maka aku tahu perkara itu akan berlaku, maka aku bertanya: Wahai Rasulullah! adapun syirik dengan Allah telah kami tahu, maka apakah perjanjian dan meninggalkan sunnah? Baginda S.A.W bersabda : Adapun perjanjian maka engkau membuat perjanjian dengan seorang lain dengan sumpah kemudian engkau melanggarinya maka engkau membunuhnya dengan pedang engkau, manakala meninggal sunnah maka keluar daripada jamaah(Islam).-Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi-
5. Daripada Abi Soleh Az-zayyat bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rassullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Setiap amalan anak Adam baginya melainklan puasa maka ia untukKu dan Aku akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai, maka apabila seseorang berada pada hari puasa maka dia dilarang menghampiri(bercumbu) pada hari itu dan tidak meninggikan suara.Sekiranya dia dihina atau diserang maka dia berkata : Sesungguhnya aku berpuasa demi Tuhan yang mana diri nabi Muhammad ditanganNya maka perubahan bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari qiamat daripada bau kasturi, dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan yang mana dia bergembira dengan keduanya apabila berbuka dia bergembira dengan waktu berbukanya dan apabila bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. -Hadis riwayat imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Habban dan Baihaqi-
PENERANGAN HADIS
1. Semua hadis menceritakan betapa besarnya kelebihan bulan Ramadhan untuk kita sama-sama menghidupkannya dengan segala amalan sunnah.
2. Pintu syurga dibuka sepanjang Ramadhan, manakala pintu neraka pula ditutup. Ini menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihani hambaNya yang taat beribadat dan menurut segala perintahNya.
3. Syaitan diikat sepanjang bulan Ramadhan agar kita dapat menunaikan segala ibadat dengan penuh keikhlasan. Tetapi kita perlu ingat bahawa kawan syaitan yang berada pada diri kita iaitu nafsu akan menggantikan tugas syaitan jika kita lalai.
4. Pentingnya keikhlasan dan keimanan kita dalam menunaikan ibadat.
5. Puasa mampu menjadi perisai diri daripada terjebak ke lembah maksiat, begitu juga ia mampu menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas jika kita benar-benar bertaubat.
6. Kita mesti menghidupkan sunnah yang mana yang paling besar ialah berada dalam jemaah Islam terutama di dalam mengembalikan semula khilafah Islamiah yang telah lama dihancurkan iaitu pada 1924.
7. Jauhkan daripada syirik pada Allah sama ada berbentuk perbuatan, niat ataupun percakapan. Kita mesti mematuhi segala perjanjian yang dibuat selagi tidak melanggar hukum syarak.
8. Kita mesti berpuasa pada semua anggota bukannya pada makan dan minum sahaja.
9. Bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bauan kasturi.
10. Orang berpuasa akan mengecapi dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan apabila bertemu Allah kelak.
11. Di dalam menunaikan ibadat puasa kita mesti banyak bersabar dan jangan suka berbual kosong apatah meninggikan suara apabila bercakap.

TaK SabArNyA MenJaLaNi BuLaN RaMaDhAn

Assalamualaikum...huhu...alhamdulillah bersyukur kehadrat ALLAH kerna sy msih bernafas hingga ke hari ini...hehe...x sabarnya menanti bulan ramadhan al mubarak pd minggu hadapan...huhu...x sangka kan sekejap je setahon da berlalu...da bertemu bulan ramadhan balek...hehee..tahon lepas sy berpuasa  di kolej matrikulasi johor(kmj)...memang kenangan yg indah bile dpt berpuasa dgn rakan2 seperjuangan..hehe...bez sgt...berbuke pose same2....tp tahon ni da laen...jd mcm dulu balek sblom msok kmj..b,buke pose kat uma je...hehe...hehe..bez gak...rindu nk berbuke ngan masakan mak yg spesyel2...hehe....tahon ni ade matlamat yg nk sgt sy capai...sy nk cari balek ketenangan yg pernah sy dpt dlu...mengharapkn ramadhan tahon ni memberi byk prubhan dlm hidup ni...mncari sesuatu yg prnh hilang dlm diri ini iaitu kekuatan dlm mnentang hawa nafsu n hasutan syaitan....huhu.....mengharapkn ramadhan tahon ni menjadikn diri sy sedia kala seperti dulu sebelom masok kmj....nk cari keindahan sebenar bulan ramadhan....harap2 ALLAH memberikn hidayah n rahmatnye kpd sy....amiiiin...mengharapkn ramadhan kali ini penuh makna..hehe...smpai sini je tok nukilan sy ari ini..insyaALLAH esok lusa sy berkarya lg...cewwaaahh..hehe...Assalamualaikum

Friday, June 24, 2011

AwEk InDoN N WaNiTa BeRtUdUnG vS WaNiTa TaK BeRtUdUnG

Assalamualaikum...kpd   muslimin sume...Alhamdulillah  bersyukur kpd ALLAH krna sy masih b,nafas pd hari ni....huhu...post kali ni sy akn cite psl diri sy cket ats p,mintaan hamba ALLAH...hehe...sy pling rapat ngan mak sy...sy slalu b,graw ngan mak sy tntang awek  60 ringgit...mak sy kate da buang tebiat ke nk cri awek indon...pmpuan mlayu kan byk...haha...thu x awek 60 rnggit tu ape???..hehe...awek indonesia la...sbab klu nk nikah ngan awek indonesia xde wet hntran..jaz mas kawen je 60 rnggit...huhu...sy ade ckp ngan mak nk cri calon istri b,tdung..mak sy kate blom tntu pmpuan b,tdung tu baek...sbab sy da tgk sndri kbnarannye..luaran nmpak baek...orangye alim..tp slps 1 insiden tu..bru sy thu bkn b,mkne orang b,tdung tu baek...mak sy kate bia la cri yg x b,tdung asalkn budi pkerti dye baek...huhu..kdang2 tu konfius gak..haha...nk cri yg b,tdung ke yg x b,tdung...huhu...tp kan ajal maut,jodoh p,tmuan d tgn ALLAH...insyaALLAH dpt jdoh yg t,bek tok diri ni...huhu...smpai dsini je hasil nukilan sy...huhu..moge2 dpt b,jmpe lg pd mse dpan..insyaALLAH...Assalamualaikum...

Monday, June 20, 2011

KiSaH PeMuDa YaNg BeRtAuBat DeNGan TaUbAt SeJaTi

Assalamualaikum,kite b,jmpe lg ye,insyaALLAH kite akan dpt manfaat drpd kisah ni..amiin ya rob...kisah ni sy terbaca kat laman web mse cri bhan2 baru tok disediakan tok anda sume...kisah ni citekan tntang seorng pemuda islam yg sedang mengerjakan ibadah haji...Imam Malik bin Dinar mengajari kita dalam bahagian ini tentang seorang pemuda kecil di waktu haji, dengan berkata, ‘Ketika kami mengerjakan ibadah haji, kami mengucapkan talbiyah dan berdo’a kepada Allah Subhanallohu wa Ta’ala, tiba-tiba aku melihat seorang pemuda yang masih sangat muda usianya memakai pakaian ihram menyendiri di tempat penyendiriannya tidak mengucap talbiyah dan tidak berzikir mengingat Allah Subhanallohu wa Ta’ala seperti orang-orang lainnya. Aku mendatanginya dan bertanya mengapa dia tidak mengucap talbiyah?
Kemudian dia menjawab,’Apakah talbiyah mencukupi bagiku, sedangkan aku sudah berbuat dosa dengan terang-terangan. Demi Allah! Aku khuatir bila aku mengatakan “labbaik” maka malaikat menjawab padaku,’tiada labbaik dan tiada kebahagiaan bagimu’. Lalu aku pulang dengan membawa dosa besar’.
Aku berkata kepadanya,’Sesungguhnya kamu memanggil Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.
Dia pun bertanya,’Apakah kamu menyuruhku untuk mengucap talbiyah?’
Aku menjawab,’Ya’
Kemudian dia berbaring di atas tanah, meletakkan salah satu pipinya ke tanah, mengambil batu dan meletakkannya ke pipi yang lain dan mencucurkan air matanya, seraya berucap, ‘labbaik allohumma labbaik’ Sungguh telah kutundukkan diriku kepadaMU, badan telah kuhempaskan di hadapanMU’.
Lalu aku melihatnya lagi di Mina dalam keadaan menangis, dia berkata,’Ya AllahSubhanallohu wa Ta’ala Sesungguhnya orang-orang telah menyembelih korban dan mendekatkan diri kepadaMU, sedangkan aku tidak punya sesuatu yang boleh kugunakan untuk mendekatkan diri kepadaMU kecuali diriku sendiri, maka terimalah pengorbanan dariku’.
Kemudian dia pengsan dan tersungkur mati. Aku pun memohon kepada Allah Subhanallohu wa Ta’ala agar Dia berkenan menerimanya
sungguh indah pengakhiran hidup pemuda tersebut...harap2 para remaja muslimin termasuk sy sndri dpt mnjdi sprti pemuda itu yg sgt takut dengan dosa yg dilakukannya sehingga menemplak dirinya sndri dhadapan ALLAH...SUBHANALLAH...smpai dsini saje prtemuan kite...insyaALLAH kite dpt brtemu lg pd mse dpan dgn plbgai ilmu2 yg bek dsediakan oleh sy...insyaALLAH...Assalamualaikum.